Cenník

Cenník vybraných výkonov

Kompletný cenník sa nachádza na viditeľnom mieste v čakárni a v ambulanciách. Súčasťou cenníka sú aj Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a Reklamačný poriadok podľa Občianskeho Zákonníka a súvisiacej novely č.150/2004 Z.z..

Navrhovať liečbu a robiť samotné výkony zo zubnej chirurgie, parodontológie a implantológie nás oprávňujú certifikáty z Dentoalveolárnej chirurgie, mukogingiválnej chirurgie, Ochorenia slizníc DÚ a Implantológie, získané na LF SZU v Bratislave v rokoch 2004 a 2006.

Vzhľadom na komplexnosť a individualitu pacienta, jeho potreby a možnosti, robíme klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie a navrhneme konkrétny plán liečby, ktorý obsahuje všetky dostupné možnosti liečby chrupu.

Vyšetrenie

D 01p Vstupné komplexné vyšetrenie 40 €
D 02p Preventívna stomatologická prehliadka 20 €
D 03p Cielené stomatologické vyšetrenie 30 €
D 53 RTG – Intraorálna RVG snímka 15 €
D 54p RTG – OPG (panoramatická) snímka 20 €
D 56 RTG snímka – „Bite Wing“ 15 €

Profylaxia

N 01 Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž 55 €
N 02 Odstránenie povlakov – Air-flow – obe čeľuste 35 €
V 52 Domáce bielenie zubov 270 €

Záchovná stomatológia

V 05f Fotokompozit – jedna plôška 60 €
V 06f Fotokompozit – dve plôšky 80 €
V 07f Fotokompozit – tri plôšky 100 €
V 10 Rekonštrukcia zuba priama 120 €
V 41spv Endodontické ošetrenie – jednokoreňový zub 60 €
V 42spv Endodontické ošetrenie – dvojkoreňový zub 100 €
V 43spv Endodontické ošetrenie – trojkoreňový zub 140 €
V 46pzr Zavedenie koreňového čapu – Radix Fibre Post 40 €

Chirurgická stomatológia

E 11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 15 €
E 12 Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 20 €
E 21f Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí – tzv. frontálna oblasť 30 €
E 21m Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí, oblasť molárov 40 €
E 22 Chirurgická extrakcia zuba 150 €
E 40 Resekcia koreňového hrotu 200 €

Protetická stomatológia a IMPLANTOLÓGIA

F 01 – I Návrh čeľustno-protetického ošetrenia 35 €
Korunka- materiál kovokeramika od 300 €
Korunka – materiál celokeramika od 400 €
CEREC rekonštrukcia zuba od 400 €
Snímateľné náhrady – jedna čeľusť od 300 €
F 64 Zavedenie intraosseálneho implantátu, v závislosti od typu 700 – 800 €
Zhotovenie korunky na implantát, v závislosti od typu abutmentu a materiálu korunky od 500 €

Parodontológia

P 01 Komplexné parodontologické vyšetrenie 40 €
P 02 Kontrolné parodontologické vyšetrenie 20 €
P 04 Deep scaling + root planing – jeden zub 25 €
P 04v Deep scaling + root planing – jeden zub – Vector Pro, PerioScan 30 €
P 08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov v oblasti čeľustí 150 €
P 23 Gingivectómia – za každý zub 30 €