Náš tím

Doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD., vedúci lekár

MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Profesionálny život

 • promócia na LF UK v Bratislave
 • špecializácia stomatológia – I. stupeň – SZU Bratislava
 • certifikát z dentoalveolárnej chirurgie – SZU Bratislava
 • certifikát z mukogingiválnej chirurgie – SZU Bratislava
 • certifikát z Implantológie – SZU Bratislava
 • certifikát z Choroby sliznice dutiny ústnej – SZU Bratislava
 • ukončenie doktorandského štúdia obhajobou pred vedeckou komisiou LF UK Bratislava – titul PhD.
 • členstvo vo významnej implantologickej spoločnosti ICOI USA
 • spolupráca so šéfredaktorom časopisu STOMATEAM
 • členstvo v Európskej Parodontologickej Asociácie – EFP
 • prednášky na podujatiach v SR i v zahraničí
 • autorstvo a spoluautorstvo odborných článkov publikovaných v odborných stomatologických časopisoch v SR a v zahraničí
 • dohliadanie nad výukou parodontológie a implantológie JLF UK Martin
 • obhájenie výsledkov svojej doterajšej práce pred Vedeckou Radou Jesseniovej LF UK v Martine a udelenie titulu docent

Zahraničné stáže:

 • Universität Leipzig, SRN
 • EK Universität Tűbingen, SRN
 • Dental School Trinity College Dublin, Írsko
 • LF v Montrouge Paríž, Francúzsko
 • ADF Paríž, Francúzsko
 • College Medical Luxemburg, Luxemburg
 • Tiolox Centrum, Ispringen, SRN
 • Geistlich Centrum, Berlin, SRN
 • Geistlich Centrum, Zeulenroda, SRN
 • Metropolitan Hospital, New York, USA
 • Consejo Dentistas, Madrid, Španielsko
 • Malo Clinic Lisabon
 • Cortellini, Florencia

Spoluautorstvo odbornej publikácie pre zubných lekárov

Erdelský, Jurkovič, Siebert: Malé repetitórium zubného lekára, vyd. Herba, 2008, Bratislava

Funkcia editora odbornej publikácie pre zubných lekárov

Privátna zubná prax, vyd. RAABE, Bratislava

Bc. Simona Vencelová, dentálna hygienička

Mgr. Jana Polakovičová, zdravotná sestra

Renáta Slivová, recepčná