Novinky

  1. Kongres SSŠZL & XIX. Valné zhromaždenie

Termín: 14. – 16.2.2019

Miesto: Jesseniova lekárska fakulta v Martine

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. sa vo svojej prednáške Parodontológia 3. tisícročia zameral na možnosti, ako pristúpiť k štúdiu parodontológie a implantológie počas vysokej školy i v následnej praxi.

Sleduje jednotlivé pododbory od anatómie až po plastickú chirurgiu. Pracuje s termínmi ako estetika, funkčnosť liečby a dlhodobosť dosiahnutého výsledku, Evidence Based, Dentistry a Optimum Cost Effectivness.

Zubár Martin Siebert

V prednáške  sa zameriava na možnosti a ponuku odbornej literatúry a prácu s ňou a s jednotlivými výstupmi do praxe ako je kauzistika, odborný výskum a meta analýza.

V prednáške podáva ucelený prehľad parodontológie pre študentov a absolventov zubného lekárstva. Vytvára výstup pre prax a ďalšie smerovanie implantológie

V roku 2018 sme prednášali v Českej republike a na kongrese EUROPERIO 9 Amsterdame.

Od septembra 2014 pracujeme v novovybudovanej ambulancii v polyfunkčnom dome Leonardo, ulica Jána Hollého 5, Trnava, na 1. poschodí, hneď vedľa výťahu. Pri vchode je zvonček, prosím stlačiť 204 + OK.

Od septembra 2014 máme ako jediný k dispozícii v Trnave systém CEREC Premium Reconstruction, ktorý dokáže vytvoriť  novú keramickú výplň, korunku alebo mostík  na počkanie počas jedinej návštevy našej ambulancie.