Referencie

Predchádzajúce »

2023

Článok o kmeňových bunkách v časopise TREND

O našom dentálnom centre bol v časopise TREND publikovaný článok.

2022

Vedecká monografia

Pripravujeme vedeckú monografiu o parodontítíde a parodontológii na základe viac ako 20 ročnej praxe a vedeckých výskumov.

2021

Titul docent

Napísali sme habilitačnú prácu na tému liečby chronickej parodontitídy.
VR JLF UK v Martine udelený titul docent

Vysokoškolská učebnica Parodontológia II

Napísali sme vysokoškolskú učebnicu Parodontológia II. Nájdete aj na: https://www.martinus.sk/?uItem=963233

Nova Publishers New York

Vyžiadaná vedecká práca vydavateľstvom Nova Publishers v New Yorku a editorom E. Burkem do vedeckej monografie Osteoporosis: Assessment, Prevalence and Current Treatment Options. Nova Publishers je renomované zahraničné vydavateľstvo, ktoré je uvedené v „Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry“
Práca ovplyvnila evidence based dentistry celosvetovo v parodontológii, implantológii a interdisciplinárne pre všeobecných lekárov zaoberajúcich sa problematikou diagnostiky, terapie a perspektív u pacientov s osteoporózou, antiresorpčnými liekmi a liekmi indukovanou nekrózou čeľustí.

Ohlasy na našu vedecké zameranie a odbornosť 2021

Ohlas francúzskych kolegov dosiahnutý vo vedeckom časopise Acta Biomaterialia s IF 7.242 (2021). Autori vo svojej metanalýze analyzovali 599 604 článkov s extrémne senzitívnou stratégiou vyhľadávania a získali 281 relevantných článkov, v ktorých sa nachádza aj náš vedecký článok ohľadne parodontológie a implantológie.

Ohlasy na našu vedecké zameranie a odbornosť 2021

Aj z výsledkov našej práce urobili odporučenia pre manažment pacientov a ďalšie vedecké sledovanie v parodontológiia a implantológii. Citácia našej práce, ktorú sme dosiahliý vo vedeckom časopise Clinical Oral Implants Research s IF 3.825 (2018) Renomovaní autori z odboru parodontológie a implantológie, ktorí v minulosti (2018) pracovali aj na novej klasifikácii stavov a ochorení parodontálnych a periimplantačných tkanív. Autori vo svojej metanalýze analyzovali 762 článkov a získali 17 relevantných článkov, kde sa nachádza aj náš článok.

2020

Vysokoškolská učebnica Parodontológia I

Napísali sme vysokoškolskú učebnicu Parodontológia I. Nájdete aj na: https://www.martinus.sk/?uItem=758109

Napísali sme článok vo svetovom vedeckom periodiku 2020

Docent Siebert s kolektívom napísal vedecký článok o parodontitíde a implantátoch v renomovanom svetovom časopise Journal of Oral Implantology. Je to jedna z prvých klinických štúdii na svete, ktorá sledovala dve skupiny pacientov s chronickou parodontitídou v terminálnom štádiu a použitia implantátov. Výsledky tejto práce citovali renomovaní autori z parodontológie a implantológie v renomovaných vedeckých časopisoch nielen zo zubného lekárstva, ale aj z iných odborov všeobecnej medicíny. Na základe súboru pacientov, metodiky a výsledkov, zaradili túto štúdiu do metaanalýz, ktoré ovplyvňujú výsledky záchrany zubov v parodontológii a zhotovenia nových zubov „na pevno“ v implantológii.

Napísali sme článok vo svetovom vedeckom periodiku 2020

Vedecká práca o parodontitíde uverejnená v časopise v anglickej mutácii indexovanom vo významných svetových vedeckých indexoch (2020). Jediná klinická štúdia dostupná vo svetovej literatúre, ktorá sledovala pacientov s agresívnou parodontitídou a operačným výkonom s riadenou tkanivovou regeneráciou po dobu sledovania 10 rokov. Táto práca je zaradená do odporúčaní v parodontológii, implantológii, v procesoch tkanivového inžinierstva a metodík riadenej kostnej a tkanivovej regenerácie.

Napísali sme článok vo svetovom vedeckom periodiku 2020

Docent Siebert vo svojej vedeckej práci Motivational interviewing for improving periodontal rieši problematiku parodontológie a motivácie pacienta v terapii parodontitídy. Zaoberá sa novými možnosťami ovlyvnenia parodontologickej terapie, motivačným rozhovorom a spôsobmi, ktoré dokážu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť terapiu parodontitídy a dosiahnutie stavu parodontálneho zdravia.

Cena rektora pre najlepšieho školiteľa diplomovej práce

Získali sme opakovane cenu rektora UK v Bratislave pre najlepšieho školiteľa diplomovej práce 2020

Napísali sme článok vo domácom vedeckom periodiku 2020

Predchádzajúce »