Archív referencií

« Nasledujúce

2014

Napísali o nás: časopis ŽIVOT – „Nové zuby za jeden deň“

Počas jedinej návštevy pacientovi „nachystáme“ poškodený zub na budúcu pevnú celokeramickú náhradu. Využívame skenovanie zubov v čeľusti a sánke pomocou špeciálnej kamery, pomocou sofistikovaného programu vymodelujeme korunku alebo mostík v ústach. Špeciálna 3D CAD/CAM fréza pomocou Cerec Premium technológie zhotoví celokeramickú korunku alebo mostík z E-max-u, zirkónu a pacient odchádza s nacementovaným hotovým zubom na pevno. Viac v PDF dokumente.

Napísali o nás : časopis Zdravie 10/2014

S redaktorkou Jozefínou Kaššovou sme rozoberali tému perfektnej estetiky úsmevu pacienta a použitia materiálov na dosiahnutie týchto výsledkov. Ideálne, kratšie trvajúce a menej bolestivé je nahradenie chýbajúceho kostného tkaniva a ďasien umelými materiálmi. „Vlastné kostné tkanivo nahrádza umelé väčšinou na báze hydroxylapatitu alebo trikalciumfosfátu, umelé náhrady ďasien a slizníc sú z kolagénu. Ich najväčšou výhodou je, že máte iba jednu operačnú ranu, výkon i samotné hojenie sú kratšie, menej bolestivé a obídete sa bez jaziev na miestach odberu. Navyše, organizmus nemá s prijatím implantátov problém…

Vystúpenie v relácii Dámsky Klub pre RSTV

Zaoberanie sa témou implantológie a parodontológie, ich vzájomnej spolupráce pre dosiahnutie perfektnej červenej a bielej estetiky v úsmeve pacienta.

Prednáška na tému Estetika a parodontológia

Na základe pozvanie prezidenta Českej Parodontologickej Spoločnosti na jarnom kongrese ČSP, Dolní Morava, apríl, 2014.

Prednáška na tému: Okamžité vyriešenie rany

Po vytrhnutí umelým kostným a slizničným materiálom ako najideálnejší prostriedok k docielenie perfektnej estetiky pacientov.

Kongres 1st EFP MasterClinic

Boli sme vybraní medzi 500 zubných lekárov z celého sveta a zúčastnili sme sa kongresu a operačných kurzov na vôbec prvom kongrese 1st EFP MasterClinic, ktoré organizovala Európska Parodontologická a Implatologická Asociácia. Na tomto podujatí sa vôbec prvýkrát konali prednášky 3D projekcii a preberali sa najnovšie a najmodernejšie liečebné postupy v implantológii a parodontológii.

2013

Vystúpenie v TA3 v relácii Zdravie na tému: ZUBNÝ KAZ

Spolu s Dr.Milošom Bubánom sme dňa 29.12.2013 diskutovali o zubnom kaze, ktorý vysvetľuje tzv. chemicko-parazitárna teória, podľa ktorej sú mikroorganizmy schopné metabolizovať cukry na kyseliny a tieto kyseliny zapríčiňujú kazové lézie. V terapii kazu postupujeme podľa stanovených pravidiel a zhotovujeme definitívnu výplň…

Napísali o nás : časopis Zdravie 12/2013

V článku sa zaoberáme problematikou ochorenia a liečby temporomandibulárneho kĺbu, diagnostikou klinickou a RTG, liečbou konzervatívnou a operačnou a možnými dôsledkami neliečenia takéhoto stavu.

Kongres OSTEOLOGY Monaco 2013

Prezentovali sme svoju vedeckú prácu na kongrese OSTEOLOGY Monaco 2013 na tému rastu a doplnenia kostnej štruktúry počas škodlivého tlaku zuba múdrosti na zuby v oblasti zadných úsekov chrupu. Boli sme vybraní medzi 30 zubných lekárov z celého sveta a zúčastnili sme sa operačného kurzu s Prof. S. Jovanovicom z USA na kongrese Osteology Monaco 2013.

Napísali o nás: Nový Čas + časopis ŽIVOT

V článku sa zaoberáme komplexnými riešeniami v zubnej implantológii. Viac v PDF dokumente.

Jesenný kongres v ČR

Spolu s profesormi z USA a z Čiech sme prednášali na Implantologickém klubu ČR na jesennom kongrese 2013 na tému Význam parodontológie pre estetiku chrupu v implantológii.

2012

Vystúpenie v TA3 v relácii Zdravie na tému PARODONTOLÓGIA

Spolu s Dr. Milošom Bubánom sme dňa 16.12.2012 diskutovali na tému chronická a agresívna parodontitída, ako toto ochorenie diagnostikovať, a hlavne, ako takéto ochorenie s úspechom liečiť konzervatívne a v niektorých opodstatnených prípadoch aj chirurgicky a pomocou využitia riadenej tkanivovej a kostnej regenerácie.

Vystúpenie v RTVS v relácii Medicína na tému OKAMŽITÁ IMPLANTÁCIA A ZHOTOVENIE NOVÝCH ZUBOV ZA JEDEN DEŇ

Relácia bola natočená dňa 15.10.2012 v spolupráci s RTVS v našej ambulancii a neskôr v štúdiu sme diskutovali na tému okamžitej implantácie a okamžitého nasadenia zubov. V súčasnej dobe sme schopní pacienta ošetriť počas jedného dňa, kde dokážeme parodontitídou poškodený chrup vytrhnúť, nasadiť implantáty a zhotoviť nové zuby. Pacient odchádza sociálne a spoločensky sanovaný.

Prednáška na kongrese Nemeckej Implantologickej Spoločnosti – MVZI 2012 Magdeburg

Okamžitá implantácia a nové zuby za jeden deň – 19. Sommersymposium des MVZI im DGI e.V. „Lücken, Rücken, Brücken – Implantatprothetische Konzepte Im Lückengebiss“ Magdeburg 14.-16 Juni 2012 http://www.dginet.de/web/dgi/sommersymposien

Prednáška na kongrese Európskej Parodontologickej Federácie vo Viedni – EUROPERIO

Prvý autor zo SR, ktorý v dňoch 7, 6.- 9.6.2012 vystúpil na najvýznamnejšom parodontologicko-implantologickom kongrese, ktorý sa koná len každé tri roky. Prednáška na kongrese Európskej Parodontologickej Federácie vo Viedni – EUROPERIO.

Implantologický kongres v USA

Ako prvý zubný lekár zo Slovenska, autor prezentácie na medzinárodnom implantologickom kongrese v Las Vegas (Nevada USA).

2011

Rokovanie pracovnej skupiny FED v Dubrovníku 2011

Prezentácia na implantologickom kongrese AAP, Miami Beach , 2011

Prednáška na kongrese nemeckej spoločnosti pre implantológiu, DGI Dresden, 2011

2010

Prezentácia na medzinárodnom implantologickom kongrese vo Florencii 2010

Rokovanie pracovnej skupiny FED v Madride 2010

<2010

Rokovanie výboru projektu DentEDIII, Brusel 2009

Prezentácia práce na medzinárodnom kongrese EUROPERIO 6, Stockholm, 2009

Rokovanie pracovnej skupiny C.O.D.E., Luxemburg, 2009

Pracovná stáž v Európskom Parlamente, Brusel, 2009

Rokovanie s prezidentom ERO-FDI Patrickom Hescotom, Paríž 2007

Rokovanie s Claude Severin, dekanom LF v Reims , Paríž 2007

Spoločná fotografia po osobnej audiencii u Veľkovojvodu Luxemburského

« Nasledujúce