Spektrum služieb

Počas cieleného alebo vstupného vyšetrenia pacientovi na základe širokej palety a možností našich poskytovaných stomatologických úkonov a služieb vypracujeme plán liečby.

Po rozobratí anamnézy a konkrétnych problémov, pacientov vyšetrujeme klinicky a RTG a liečebné možnosti prispôsobujeme problematike a náročnosti jeho ochorenia.

Plán liečby napĺňame jednotlivými krokmi tak, aby sme dosiahli perfektný estetický a funkčný výsledok.

Starostlivosť o zuby