Implantáty

Čo je zubný implantát?

Zubné protézyZubný implantát (laicky „tretie zuby“, „nastreľovacie zuby“) sa dá predstaviť ako zubný koreň umiestnený v kosti. Vyrába sa z titanu, prirovnať ho môžeme ku skrutke so závitom, ktorá sa svojim spôsobom osadí do kosti v mieste, kde si to situácia vyžaduje. Vnútri implantátu sa nachádza závit, do ktorého sa po vhojení implantátu vsadí protetická nadstavba a zhotoví sa korunka, mostík alebo špeciálny typ podmieniteľne snímateľnej náhrady. Dôležitou podmienkou úspechu je vytvorenie spojenia medzi implantátom a kosťou – odborne osseointegrácia, ktorej úspešnosť sa v dnešnej dobe pohybuje okolo 99%.

Priebeh operácie

Zavedenie implantátov prebieha v lokálnom znecitlivení, väčšinou v antibiotickej clone a samotnými pacientmi je hodnotené ako bezbolestné. Samozrejme pacient je patrične poučený pred a po zákroku, ako sa má o seba starať.

Zaťaženie implantátov

Sú rôzne postupy, podľa ktorých postupujeme po implantácii, t.z. za akú dlhú dobu po operačnom zákroku môžeme implantáty zaťažovať a sfunkčniť. Toto obdobie sa nazýva vhojovacie obdobie. Rozoznávame okamžité zaťaženie implantátu – ihneď po implantácii zhotovujeme protetickú náhradu. Skrátené vhjovacie obdobie je pre sánku 6 týždňov a pre hornú čeľusť 12 týždňov. Základné vhojovacie obdobie trvá 3 mesiace v sánke a 6 mesiacov v hornej čeľusti. Všetko je to závislé od typu implantátov, použitého postupu atď..

Možnosti využitia

Zubným implantátom možno nahradiť zub kdekoľvek v dutine ústnej.

 • Jedná sa o pacientov so stratou jedného zuba, kde by sa konvenčným spôsobom museli oba susedné zuby obrúsiť, zvlášť v situácii, kedy boli oba zuby zdravé, bez kazu a musel sa zhotoviť mostík. V tomto prípade je optimálnym a estetickým riešení využiť jeden implantát a zhotoviť samostatnú korunku, ktorú implantát nesie.
 • Iná situácia môže nastať pri strate viacerých zubov najmä v zadných úsekoch chrupu, kde sa nedá zhotoviť pevná náhrada – mostík, a konvenčný spôsob ošetrenia je čiastočne snímateľná náhrada. Pomocou zavedených implantátov sa dá zhotoviť fixná náhrada – mostík, a tým sme pacientovi navodili stav, ktorý si predstavoval – teda komfort pri žuvaní a nenosí teda snímateľnú náhradu, t.z. nemusí si nič z úst vyberať.
 • Mnoho pacientov sa zaujíma o využitie implantátov pri bezzubej hornej čeľusti a pri bezzubej sánke. V bezzubej sánke je minimum zaviesť dva implantáty a môžeme zhotoviť tzv. hybridnú náhradu – systém „stískacích gombíkov“, ktorá sa síce musí vyberať, ale oproti klasickej náhrade vynikajúco drží. To ocenia najmä tí pacienti, ktorým dolná protéza „behá po ústach“ a nemôžu sa najesť.
 • Ďalšou možnosťou pre obe bezzubé čeľusti je použitie tvarovo podobných náhrad ako sú hybridné protézy (v hornej čeľusti nemá náhrada podnebie pre väčší komfort pacienta), ale náhrady sú pevne priskrutkované k štyrom implantátom, t.z., že sa nevyberajú.
 • Samozrejme možno použiť pevné fixné a nevyberateľné mostíky, ktoré sa fixujú v hornej čeľusti väčšinou na 6 – 8 implantátov a v sánke na 5 – 6 implantátov. Tieto možnosti sú pre pacientov z hľadiska dlhodobosti, funkčnosti a estetického prevedenia najvýhodnejšie.

 

Implantáty modelySumár

V prípade záujmu zo strany pacienta je veľmi osožná konzultácia na našom pracovisku, pretože každý pacient vyžaduje originálne riešenie. Pacient môže byť zle a zmätočne informovaný o počte implantátov, priebehu implantácie a cene z rôznych reklamných prospektov alebo časopisov. Takisto sa treba porozprávať o výslednom estetickom prevedení, o výhodách, nevýhodách, rizikách, prípadných komplikáciách implantácie, aby sa pacient mohol slobodne a nerušene na základe dostatočného množstva informácii pre liečbu pomocou implantátov rozhodnúť.

Ponuka zubných implantátov

V našom centre používame popredné svetové implantačné systémy. Hlavným dôvodom je ich dlhodobá životnosť, vysoká úspešnosť a možnosť perfektného estetického výsledku.

Chirurgická fáza

Implantáty s tzv. Bio povrchom a „tapered“ tvarov a „ platform switching koncept“, pomocou ktorých môžeme implantovať u pacienta okamžite po vytrhnutí zuba/zubov a môžeme okamžite zhotoviť protetickú prácu nesenú implantátmi.

Protetická fáza

 • Celokeramické korunky a mostíky nesené implantátmi
 • „Cresco“ titánové protetické konštrukcie nesené implantátmi
 • CAD-CAM protetické fixné rekonštrukcie
 • Branemarkov mostík v sánke- fixné (nesnímateľné) riešenie na piatich implantátoch
 • Fixné riešenie – „full arch“ v hornej čeľusti pomocou implantátov
 • „All on Four“– fixné (nesnímateľné) riešenie na štyroch implantátoch v hornej čeľusti
 • Fixné riešenie pomocou implantátov  medzery v chrupe
 • Fixné riešenie pomocou implantátov chýbajúceho jedného zuba
 • Cerec Premium systém pre zhotovovanie koruniek a mostíkov