Orálna chirurgia

U nás v Dentálnom Centre aj k vytrhnutiu zuba pristupujeme úplne odlišným spôsobom. Vážime si tvrdé zubné tkanivá, kostné tkanivo  a mäkké tkanivá, čo predstavujú ďasná  a sliznicu v okolí zubov. Preto už pri odporučení postihnutý zub vytrhnúť, pacientom vysvetľujeme možnosť nahradenia zubom novým. Pretože moderné spôsoby vytrhnutia zuba vyžadujú mnohokrát aj využitie riadenej tkanivovej a kostnej regenerácie (augmentácia). Tento proces  sa musí urobiť súčasne s vytrhnutím zuba.  A samozrejme, aj spolu s trhaním zuba, teda súčasne,  zavádzame  na toto miesto aj nový zubný koreň – implantát.

Naše portfólio výkonov zo zubnej chirurgie zahrňuje aj  chirurgické odstránenie nevyrastených zubov múdrosti (nevyrastené osmičky), odstránenie ponechaných alebo zarastených  koreňov, resekcie, plastiky čeľustných hrebeňov a mäkkých tkanív, odstránenie nezhubnýchChirurgovia pri operácií útvarov v dutine ústnej a všetky typy parodontálnych operácii, ako sú uzdičky, plastiky ústnej predsiene, odstránenie parodontálnych vačkov chirurgickou cestou a krytie odhalených koreňov a implantácie.

Využívame metodiku atraumatickej preparácie kosti pomocou prístrojov fyziodispenzer W&H  a prístroja Piezo Master Surgery, používame tzv. atraumatický šicí materiál Vicryl. Spolupracujeme s klinickým lôžkovým chirurgickým pracoviskom tam, kde si to zdravotný stav pacienta vyžaduje.

Vzhľadom na našu špecializáciu zubnej chirurgie, parodontológie, implantológie a ochorenia slizníc dutiny ústnej, dokážeme pacienta ošetriť a jeho zdravotný stav vyriešiť výlučne na našom pracovisku. A k tomu pripočítame aj publikačné a prednáškové aktivity v SR a v zahraničí.