Parodontológia

Anatómia zubuVzhľadom na našu špecializáciu zubnej chirurgie, parodontológie, implantológie a ochorenia slizníc dutiny ústnej, dokážeme pacienta ošetriť a jeho zdravotný stav vyriešiť výlučne na našom pracovisku. A k tomu pripočítame aj publikačné a prednáškové aktivity v SR a v zahraničí.

Parodontitída spravidla prebieha bezbolestne, a preto je ako ochorenie pre pacienta ťažko spozorovateľné. Hoci imunitný systém hrá hlavnú úlohu pri rozvoji parodontitídy, existujú rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú priebeh ochorenia. K tomu patrí zlá a nedostatočná hygiena dutiny ústnej, niektoré  genetické faktory taktiež ovplyvňujúce imunitné reakcie, vznikajúce na bakteriálne podnety, fajčenie, diabetes mellitus, stres, nevyhovujúca potrava a výživa, všeobecná menejcennosť imunitnej odpovede organizmu.
Nástup periodontitisVo všeobecnosti je priebeh parodontitídy u každého pacienta odlišný. Vo väčšine prípadov sa jedná o chronický priebeh (pomalý) a tento môže až po rokoch viesť k strate zubov. Potom existujú agresívne formy , ktoré rýchlo deštruujú závesný aparát zubov. Niekedy môžu vzniknúť už v detskom veku, ale najčastejšie v dospelosti. Vo veku okolo 30.- 40. roka života pacienta môžeme pozorovať už rozsiahle straty zubov. Príčinou môže byť agresívny vyvolávateľ – určitý typ baktérií, alebo nie adekvátna lokálna odpoveď na tieto bakteriálne podnety.

Možnosti parodontologickej liečby u našich pacientov

  • vyšetrenie, diagnostika a návrh liečby parodontologických ochorení
  • hygiena a profylaktická inštruktáž
  • mikrobiologická diagnostika parodontopatií
  • konzervatívna a chirurgická liečba
  • subgingiválne ošetrenie parodontálnych vačkov
  • VECTOR PRO a SIRONA PerioScan – účinná a šetrná liečba všetkých druhov parodontitíd (nahrádza ošetrenie ručnými nástrojmi – kyretami a šetrí dôležitú cementovú vrstvičku koreňa pre hojenie parodontálnych tkanív)
  • všetky typy parodontologických operácii
  • riadená kostná regenerácia, augmentácie kostí
  • klasická chirurgia parodontu
  • transplantácie parodontálnych tkanív v estetickej oblasti chrupu