Protetická stomatológia

Ako nahradiť chýbajúci zub alebo zuby?

Sada zubných protézU pacienta urobíme vyšetrenie, diagnostiku RTG a vypracujeme plán liečby pri vrodených a získaných stratách zubu (zubov).  Pod tento odbor zubnej medicíny jednoznačne patria zuby „na pevno“, ako sú tzv.fixné náhrady – kovokeramické a celokeramické korunky a mostíky . Jednak aj tzv. rekonštrukcie len určitej časti zuba, ako je onlay, venners, inlay – materiál celokeramika, e-max, zirkón.

Snímateľné riešenia sú protézy. A to buď celkové , keď pacient už nemá svoje pôvodné zuby alebo čiastočne snímateľné, kde dopĺňame len chýbajúce úseky chrupu.

Ak niektorí pacienti nemajú v ústach podmienky na to, aby mali zuby pevné, jednoznačne uvažujeme o implantátoch. Jedine týmto spôsobom dosiahneme nové zuba „na pevno“.

Keramické korunkyPočas zhotovovania náhrad zubov pracujeme tak, aby pacient nebol spoločensky, esteticky a funkčne hendikepovaný. Po vypracovaní plánu liečby pacienta objednáme na ošetrenie. V prípade trhania zuba/zubov, v prípade obrusovania zubov, v prípade implantácie pacient po skončení práce odchádza z ambulancie so zhotovenými fixnými alebo snímateľnými náhradami. To znamená, že pacient neodchádza bezzubý, s obrúsenými zubami bez krycích koruniek alebo s medzerami chrupu.

Ak je všetko pripravené a zahojené, našich pacientov rehabilitujeme definitívne, plnohodnotne esteticky a funkčne.

Od septembra 2014 máme ako jediný v Trnave k dispozícii unikátny prístroj CEREC PREMIUM RECONSTRUCTION, ktorý dokáže vytvoriť  novú keramickú výplň, korunku alebo mostík  na počkanie počas jedinej návštevy v našej ambulancii.

Možnosti protetickej liečby u našich pacientov

 • fixné náhrady – kovokeramické a celokeramické korunkové a mostíkové náhrady, materiál E-MAX, ZIRKON
  onlay, venners, inlay – materiál celokeramika E-MAX, ZIRKON
 • implantáty
 • „Cresco“ titánové protetické konštrukcie nesené implantátmi
 • CAD-CAM protetické fixné rekonštrukcie
 • Branemarkov mostík v sánke- fixné (nesnímateľné) riešenie na piatich implantátoch
 • fixné riešenie – „full arch“ v hornej čeľusti pomocou implantátov
 • „All on Four“– fixné (nesnímateľné) riešenie na štyroch implantátoch v hornej čeľusti
 • fixné riešenie pomocou implantátov  medzery v chrupe
 • fixné riešenie pomocou implantátov chýbajúceho jedného zuba
 • snímateľné náhrady celkové a snímateľné
 • snímateľné náhrady imediátne- okamžité nasadenie protézy po vytrhnutí zubov
 • snímateľné náhrady nesponové  „bez háčikov“
 • vyšetrenie a ošetrenie porúch zhryzu