Technológie

Biely zub s lupouNaša ambulancia má zavedený systém kvality podľa Zbierky zákonov 574/2004, je vybavená najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými prístrojmi, zariadeniami a materiálmi.

Sterilizačný a dezinfekčný systém je podriadený modernej európskej legislatíve a štandardom, a sterilizačný proces je riadený a kontrolovaný mikroprocesorom/počítačom.

Zubná súprava spolu s digitálnou intraorálnou kamerou, digitálnym intraorálnym  RTG prístrojom, ktoré redukujú rőntgenologickú záťaž pacienta a zhotovujú snímky priamo na monitor PC. Takúto snímku potom môžeme hodnotiť pri viacerých zväčšeniach.

3D rontgenový snímokOd 01.09.2014 máme k dispozícii najmodernejší digitálny  RTG prístroj Ortophos XG 3D Ready, ktorý má k dispozícii dostatočné množstvo programov pre cielenú diagnostiku v stomatológii.

V estetickej stomatológii pracujeme s prístrojom CEREC PREMIUM, spolupracujeme so zubnými technikmi, ktorí pracujú metodikou „trend and evidence based dentistry“.

Kladieme dôraz na kvalitu a presnosť, preto pri práci používame  precízne optické zväčšovacie zariadenia. Pracujeme ako školitelia pre technológie z implantológie, kostnej regenerácie a parodontológie.

Počas terapie našich pacientov používame najmodernejšie prístroje, nástroje, materiály a liečivá. Jednotlivá charakteristika je popísaná v rámci odborov zubného lekárstva.