Komplexné vyšetrenia

Skupina zubov s lupouV modernej dobe zubného lekárstva sme spolutvorcami konceptu ošetrenia pacienta, kde jednotlivé vyšetrovacie a liečebné postupy vychádzajú s predpokladu tzv. evidence based dentistry. Čo v praxi znamená, že výlučne pracujeme na základe overených vedeckých poznatkov, ktoré čerpáme zo zahraničných odborných časopisov, kongresov a praktických seminárov. Preto postupujeme pri ošetrení každého pacienta pomocou uceleného plánu liečby.

  • vstupné a preventívne prehliadky pre deti a dospelých
  • vypracovanie plánu liečby
  • komplexná diagnostika a riešenia pre všetky odbory stomatológie: estetická stomatológia, endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov, parodontológia, protetická stomatológia, orálna chirurgia, čeľustná ortopédia
  • vyšetrenie rizika vzniku zubného kazu
  • stanovenie rizika vzniku a priebehu parodontitídy
  • identifikácia baktérií parodontologických ochorení a možná cielená liečba
  • detailné konzultácie a oboznámenie sa so stavom chrupu „live“ pomocou intraorálnej digitálnej kamery
  • diagnostické RTG metódy – vlastný digitálny panoramatický RTG prístroj – výsledok okamžite v PC na monitore
  • zhodnotenie čeľustných anomálii a spolupráca s čeľustným ortopédom a maxillofaciálnym chirurgom
  • spolupráca s klinickým lôžkovým chirurgickým pracoviskom